this way

Waar ga jij naar toe?

this way

Waar ga jij naar toe?

Symen van der Veen

symen van der veenGedreven, betrokken, veelzijdig, oprecht en eerlijk. Soms direct, soms indirect.... waarbij ik de overtuiging heb, dat iedere client zijn eigen hulpbronnen heeft om zijn vraag op te kunnen lossen...het enige wat de coach daarin doet is de client behulpzaam zijn bij het (terug) vinden van deze hulpbronnen.

Trainen en coachen doe ik vanuit mijn hart... hierbij vertrouw ik in belangrijke mate op mijn intuitie ondersteund door de kennis er ervaring welke ik de afgelopen 10 jaar heb opgedaan door het volgen van verschillende soorten trainingen, intervisie en supervisie en professionaliseringsworkshops op het gebied van NLP, Systemich Werk en Oplossingericht Werken.

Natuurlijk was daar een aanleiding voor nodig, om dat te gaan doen. Een verbroken lange relatie, mooie mensen ontmoet die je op een bepaald spoor zetten en het verlangen om er echt voor je kinderen en je nieuwe partner te kunnen zijn.

 

 

Esther Haantjes

Esther HaantjesHet gaan doen van het mooie werk van trainen en coachen is in de afgelopen jaren ontstaan.  In eerste instantie was ik bezig voor mijzelf. In 2001 volgde ik de opleiding kwaliteits- en verandermanagement en kreeg ik meer inzicht in:  Hoe het komt dat je bepaald gedrag en meningen laat zien. Door persoonlijke omstandigheden werd ik 2005 erg met mijzelf geconfronteerd en vroeg ik me af: Wie ben ik? Hoe zorg ik dat ik mij prettig voel? En wat ik wil doen of bereiken? Deze ontdekkingsreis heeft mij veel opgeleverd. Daarom wil ik graag mensen ondersteunen bij hun thema of vraag. De laatste jaren heb ik mij verdiept in hoe ik dat kan doen.
       
Ik ben enthousiast, betrokken, eerlijk en integer. Ik hou van uitdagingen zowel prive als in mijn werk. Mijn beleving: Er is altijd een weg en als hij niet linksom is, dan wel rechtsom.

En verder....... gewoon doen, doen en doen!

Gasttrainers

Afhankelijk van de vraag zullen wij getrainde gasttrainers in zetten.

Opleiding en bijscholing

Wij hebben allebei de volgende opleiding gevolgd:

  • HBO-studie,
  • NLP practitioner en master practitioner,
  • Trainer NLP,
  • Coach/ Persoonlijke begeleiding,
  • Oplossingsgericht werken,
  • Systemisch werk.

Wij hebben beide de opleiding systemisch werk gevolgd voor het persoonlijke proces. Daarnaast is Symen getraind als begeleider.

De opleidingen zijn gevolgd bij NTI NLP in Limmen. Na het volgen van de trainers- en coachopleiding kun je lid worden van het NTI NLP gilde. Het gilde verzorgt meerdere keren per jaar masterclasses en themabijeenkomsten. Deze volgen wij om ons continue te blijven ontwikkelen. Daarnaast kent het gilde een ethische code waar wij ons aan hebben verbonden.

Achtergronden opleidingen

NLP

In de zeventiger jaren bestudeerden Bandler en Grinder het werk van zeer succesvolle psychotherapeuten om erachter te komen wat het geheim van hun succes was. Hoewel het ging om therapeuten die er verschillende werkwijzen op na hielden, wisten ze allemaal feilloos in te spelen op de belevingswereld van de cliënt.

Bandler en Grinder kozen als uitgangspunt: als zij het kunnen, kunnen wij het ook. Als iets voor een ander mogelijk is, dan geldt dat ook voor ons. Zij analyseerden onder andere de opvattingen, de manier van werken en houding en gedrag en legde dit vast, waardoor er een soort NLP-gereedschapkist is ontstaan, die iedereen kan inzetten.  

NLP gaat uit van een aantal vooronderstellingen. Misschien wel de belangrijkste vooronderstelling is: ieder mens heeft in zijn (on)bewuste de noodzakelijke hulpbronnen tot zijn beschikking om te bereiken wat hij wil bereiken. Het onbewuste wordt gezien als een rijke bron van levenservaring en innerlijke mogelijkheden. NLP gaat er vanuit dat er in communicatie geen mislukking bestaat. Je krijgt wel feedback en daardoor de mogelijkheid om met behulp van de innerlijke hulpbronnen nieuwe wegen te bewandelen.

Ieder mens heeft en leeft zijn eigen patronen. Deze patronen vormen een model, een model waarmee en van waaruit mensen hun wereld benaderen. Zo creëert ieder mens zijn eigen unieke wereldmodel of wereldbeeld. Als begeleider ondersteunen wij om inzicht te krijgen in je wereldmodel. Daarna kun je zelf beslissen of  je het zo wilt houden of dat je het wilt veranderen. En vervolgens kan de begeleider ondersteuning geven bij een veranderingsproces.

NLP is een communicatiemodel waarmee je op een creatieve manier leert te doen.

Wat is systemisch werk?

Bert Hellinger, geboren in Duitsland in 1925, studeerde filosofie, theologie en pedagogiek en werkte jaren als missionaris in Zuid-Afrika. Vanuit zijn ervaring met o.a. groepsdynamica, psychoanalyse, hypnotherapie, Neurolinguïstisch Programmeren en Transactionele analyse, ontwikkelde hij zijn ‘familieopstellingen’.

De leer van het systemisch werken gaat uit van het beginsel dat iedereen deel uitmaakt van één of meerdere systemen, zoals familie, organisatie, sportvereniging enz. Een dergelijk systeem functioneert het beste wanneer er een balans is tussen geven en nemen, als ieder lid een plek heeft en dit de juiste plek is voor deze persoon. Leden van het systeem staan in verband met elkaar, hebben invloed op elkaar. Dat loopt niet altijd even lekker. Wat er aan de hand is kan zichtbaar worden gemaakt in een systeemopstelling. Daarmee krijgt iemand inzicht in de mogelijke stappen naar de oplossing van zijn probleem.

Als voorbeeld: Een persoon vindt zijn werk leuk maar het kost hem zoveel energie. Door langdurige nek- en schouderklachten komt hij in de ziektewet. Een organisatieopstelling laat zien dat hij structureel verantwoordelijkheden die eigenlijk bij zijn baas liggen, op zich neemt; hij neemt teveel op zijn schouders en gaat van zijn plek.

Worden systemische wetten niet gerespecteerd, dan raakt het evenwicht in het systeem verstoord. Er ontstaan dynamieken, bewegingen die erop gericht zijn dat evenwicht weer te herstellen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld de taak van een ontbrekende ouder op zich nemen en gaan ‘geven’ waar ze eigenlijk hebben te ‘nemen’. Vanuit die dynamieken kunnen psychische of lichamelijke klachten ontstaan bij personen binnen het systeem.

Oplossingsgericht werken

De oplossingsgerichte manier van werken is:
een respectvolle veranderbenadering die problemen onderkent om vervolgens doelen en oplossingen op een constructieve, doelgerichte en positieve manier te definiëren en te benutten.  Dit alles om de gewenste toestand stap voor stap dichterbij te brengen.
Sterktes en eerdere successen en positieve uitzonderingen worden benut om ideeën op te doen voor de eerstvolgende stap voorwaarts.

Simpel samengevat : Wat Werkt Wel => doe daar dan meer van!

Symen van der Veen:  06-51572523 
Esther Haantjes: 06-57994755
verderkijker@kpnmail.nl

gekleurde blokjes

Webdesign: Webzeker Webdesign